บริษัท ฟาร์มสวย จำกัด

เลขที่ 54/10 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

เบอร์โทรติดต่อ

096-978-2365

เบอร์โทรติดต่อ

064-426-2498

เว็บไซต์